Japan dealer
Yoshihiro Bonno
No.15-16, 3-chome, Nakamichi, Higashinari-ku
Osaka 537-0025
Japan
P: 81-6-6976-0851
F: 81-6-6973-1539
yoshihiro_bonno@tasco.co.jp